Terug naar overzicht

Qlaro helpt Mobile Energy Solutions met kostprijsberekening en marge-analyse

In een eerste fase werd de bestaande boekhouding verrijkt teneinde een beter inzicht te krijgen in de rendabiliteit per activiteit (verhuur, verkoop, onderhoud & herstelling).
Daarna werd een model opgezet voor de kostprijsberekening.